Sleepy Eye Attorneys — 6 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0


 1. Sleepy Eye Glen Adam Kotten

  Glen Kotten

  Sleepy Eye, MN Criminal Defense Attorney
  Licensed for 2 years
  AVVO
  RATING

  5.4

 2. Sleepy Eye Matthew S Vickery

  Matthew Vickery

  Sleepy Eye, MN Lawyer
  Licensed for 35 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Sleepy Eye Donald E Schmid Jr.

  Donald Schmid

  Sleepy Eye, MN Real Estate Attorney
  Licensed for 39 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 4. Sleepy Eye Mark W Beito

  Mark Beito

  Sleepy Eye, MN Lawyer
  Licensed for 38 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 5. Sleepy Eye Errol E Hauser

  Errol Hauser

  Sleepy Eye, MN Lawyer
  Licensed for 47 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 6. Sleepy Eye Lee Michael Pederson

  Lee Pederson

  Sleepy Eye, MN Lawyer
  Licensed for 22 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5