Punxsutawney Attorneys — 11 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0


 1. Punxsutawney Jamie Carmel Stello

  Jamie Stello

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 32 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 2. Punxsutawney Fred D. Hummel Jr.

  Fred Hummel

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 19 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Punxsutawney Jeffrey Lundy

  Jeffrey Lundy

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 38 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 4. Punxsutawney Nicholas Andrew Gianvito

  Nicholas Gianvito

  Punxsutawney, PA Workers' Compensation Lawyer
  Licensed for 22 years - $150-$250/hour
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 5. Punxsutawney John Mark Ingros

  John Ingros

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 21 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 6. Punxsutawney Nicholas F. Lorenzo Jr.

  Nicholas Lorenzo

  Punxsutawney, PA Car / Auto Accident Lawyer
  Licensed for 46 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 7. Punxsutawney Amy Joan Morris

  Amy Morris

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 28 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 8. Punxsutawney David L. Young

  David Young

  Punxsutawney, PA Appeals Lawyer
  Licensed for 40 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 9. Punxsutawney David C. Long

  David Long

  Oliveburg, PA Lawyer
  Licensed for 32 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 10. Punxsutawney Jacqueline Jo Mizerock

  Jacqueline Mizerock

  Punxsutawney, PA Lawyer
  Licensed for 12 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING