Union County Attorneys — 115 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0


 1. Union County Dorothy Kathryn Liggett Pelanda

  Dorothy Pelanda

  Marysville, OH Child Custody Lawyer
  Licensed for 33 years
  AVVO
  RATING

  6.5

 2. Union County Richard Mark Schostek

  Richard Schostek

  Marysville, OH General Practice Lawyer
  Licensed for 29 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 3. Union County Mark Anthony Long

  Mark Long

  Marysville, OH Lawyer
  Licensed for 28 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 4. Union County Stephen Joseph Yurasek

  Stephen Yurasek

  Marysville, OH Administrative Law Lawyer
  Licensed for 36 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 5. Union County Jeffrey Lee Evans

  Jeffrey Evans

  Richwood, OH Elder Law Attorney
  Licensed for 34 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 6. Union County Yvonne Marie Watson

  Yvonne Watson

  Marysville, OH Divorce / Separation Lawyer
  Licensed for 14 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 7. Union County Kysha Lynn Currence

  Kysha Currence

  Marysville, OH Corporate / Incorporation Lawyer
  Licensed for 13 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.9

 8. Union County Don William Fraser

  Don Fraser

  Marysville, OH Bankruptcy Attorney
  Licensed for 36 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 9. Union County Mark Edward Duell

  Mark Duell

  Raymond, OH Intellectual Property Law Attorney
  Licensed for 21 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 10. Union County Matthew Lloyd Smith

  Matthew Smith

  Marysville, OH Personal Injury Lawyer
  Licensed for 1 year
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  5.5