Ottawa Hills Attorneys — 1,964 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0

Languages

All languages

 1. Ottawa Hills Thomas John Szyperski

  Thomas Szyperski

  Toledo, OH Criminal Defense Attorney
  Licensed for 44 years
  AVVO
  RATING

  6.7

 2. Ottawa Hills Joan Canale Szuberla

  Joan Szuberla

  Toledo, OH Litigation Lawyer
  Licensed for 31 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.4

 3. Ottawa Hills Bonnie Rae Rankin

  Bonnie Rankin

  Toledo, OH Family Law Attorney
  Licensed for 21 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.8

 4. Ottawa Hills Matthew O. Hutchinson

  Matthew Hutchinson

  Toledo, OH Divorce / Separation Lawyer
  Licensed for 11 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.0

 5. Ottawa Hills William Thomas Maloney

  William Maloney

  Toledo, OH Contracts / Agreements Lawyer
  Licensed for 36 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.5

 6. Ottawa Hills Megan Patituce

  Megan Patituce Pro

  Toledo, OH DUI / DWI Attorney
  Licensed for 8 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.6

  419-464-7757
 7. Ottawa Hills Susan Baum Nelson

  Susan Nelson

  Toledo, OH Litigation Lawyer
  Licensed for 33 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.0

 8. Ottawa Hills Jennifer Catherine McCready

  Jennifer McCready

  Toledo, OH Insurance Law Lawyer
  Licensed for 15 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.8

 9. Ottawa Hills James Marshall Morton Jr.

  James Morton

  Toledo, OH Estate Planning Attorney
  Licensed for 47 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  7.5

 10. Ottawa Hills Matthew Bolling Bryant

  Matthew Bryant Pro

  Toledo, OH Chapter 7 Bankruptcy Attorney
  Licensed for 4 years
  AVVO
  RATING

  7.8

  419-724-3499