Goshen Attorneys — 361 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0

Languages


 1. Goshen Edmund Eugene Gibbs

  Edmund Gibbs

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 27 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 2. Goshen Patrick Saleem Owen

  Patrick Owen

  Goshen, NY Personal Injury Lawyer
  Licensed for 18 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 3. Goshen Stephen P. La Barbera

  Stephen La Barbera

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 34 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 4. Goshen Philip Dropkin

  Philip Dropkin

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 33 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 5. Goshen Martin Schaffer

  Martin Schaffer

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 41 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.7

 6. Goshen Kellie E. Lagitch

  Kellie Lagitch

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 16 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.6

 7. Goshen Matthew Thomas Bennett

  Matthew Bennett

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 32 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 8. Goshen Carol Savits Klein

  Carol Klein

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 33 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 9. Goshen David Anthony Lindine

  David Lindine

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 35 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5

 10. Goshen Lori Currier Woods

  Lori Woods

  Goshen, NY Lawyer
  Licensed for 29 years
  Not yet reviewed
  AVVO
  RATING

  6.5