Mankato Attorneys — 171 found

Lawyers with

Avvo Rating

1.0 to 10.0

Languages


 1. Mankato Scott V Kelly

  Scott Kelly

  Mankato, MN Litigation Lawyer
  Licensed for 33 years
  AVVO
  RATING

  10.0

 2. Mankato Randall Gordon Knutson

  Randall Knutson Pro

  Mankato, MN Personal Injury Lawyer
  Licensed for 22 years
  AVVO
  RATING

  10.0

  507-382-0452
 3. Mankato Christopher Paul Rosengren

  Christopher Rosengren Pro

  Mankato, MN Workers' Compensation Lawyer
  Licensed for 16 years
  AVVO
  RATING

  9.8

  507-625-5000
 4. Mankato Patrick Joseph Casey

  Patrick Casey Pro

  Mankato, MN Child Custody Lawyer
  Licensed for 11 years
  AVVO
  RATING

  10.0

  507-625-2525
 5. Mankato Robert H Chesley

  Robert Chesley

  Mankato, MN Elder Law Attorney
  Licensed for 37 years
  AVVO
  RATING

  9.2

 6. Mankato Jason Charles Kohlmeyer

  Jason Kohlmeyer Pro

  Mankato, MN Family Law Attorney
  Licensed for 14 years
  AVVO
  RATING

  10.0

  507-625-5000
 7. Mankato Jon G Sarff

  Jon Sarff

  Mankato, MN Criminal Defense Attorney
  Licensed for 32 years
  AVVO
  RATING

  7.9

 8. Mankato James Christian Carpenter

  James Carpenter Pro

  Mankato, MN Workers' Compensation Lawyer
  Licensed for 17 years
  AVVO
  RATING

  9.2

  507-625-3000
 9. Mankato Philip R Reitan

  Philip Reitan

  Mankato, MN Personal Injury Lawyer
  Licensed for 38 years
  AVVO
  RATING

  8.4

 10. Mankato Ruth M Harvey

  Ruth Harvey

  Mankato, MN Workers' Compensation Lawyer
  Licensed for 34 years
  AVVO
  RATING

  9.4